Dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. uzavřena

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


      v posledních týdnech čelí svět, a tedy i Česká republika rozsáhlé pandemii nemoci COVID-19. Vláda ČR přijala celou řadu restriktivních opatření s cílem zamezení šíření této nemoci. Omezení pohybu osob (včetně uzavření škol) má bohužel velký dopad na tržby v železniční osobní dopravě a celkový provoz. Z důvodu zásadního poklesu tržeb a v zájmu ochrany zdraví musely České dráhy, a.s. přistoupit k omezení nebo zastavení činnosti velkého množství osobních pokladen a jiných pracovišť. Dochází k postupné redukci počtu vlaků a zcela byl zrušen provoz mezinárodních vlaků přes hranice ČR.


        Z uvedených důvodů zaměstnavatel oslovil všechny odborové centrály s naléhavou žádostí o přijetí přechodného opatření majícího za cíl snížit náklady tak, aby nemusel přistupovat k dalším razantnějším krokům (např. nařizování dovolené či hromadné propouštění) a vytvořil předpoklad k úspěšnému zvládnutí vzniklé situace.


       V předaném návrhu opatření požádal odborové organizace o souhlas se snížením náhrady průměrné mzdy na 60 % u těch zaměstnanců, kterým nebude schopen po dobu nařízených omezení přidělovat práci. O schválení účinnosti tohoto opatření požádal v co nejkratší době, a to ještě v průběhu měsíce března.


              Konečným výsledkem náročných, ale odpovědně vedených jednání je dohoda všech zúčastněných stran, která mj. obsahuje závazek zaměstnavatele přiznat průměrnou náhradu mzdy ve výši 70 % těm zaměstnancům, kterým v období od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 nebude schopen z důvodu vyhlášení tzv. částečné nezaměstnanosti  dle §209 zákoníku práce přidělovat práci. Součástí závazku je rovněž prohlášení, že pokud z rozhodnutí státních orgánů náleží zaměstnanci vyšší dávka, bude tato dávka respektována a dále zaměstnavatel povede jednání s orgány státní moci o případných kompenzacích. Zaměstnavatel spolu s odborovými partnery deklaroval připravenost – ve zřetele hodných případech řešit, např. z prostředků sociálního fondu, finanční výpomoc potenciálně nejvíce postiženým zaměstnancům (např. samoživitelkám, samoživitelům pečujícím o nezaopatřené děti apod.). 


     Jednou z našich hlavních priorit je hájení sociálních a mzdových jistot zaměstnanců ČD. Pro uhájení těchto jistot však musí být nedílnou součásti rovněž ochrana stability firmy do budoucna. Z těchto důvodů nakonec OC a zaměstnavatel přijali kompromisní řešení, byť po poměrně složité debatě a dlouhé době.


       Jsme si vědomi, že nikdo rád nepřijímá jakákoliv opatření snižující jeho životní úroveň, nicméně vzniklá situace nedovoluje ponechat tento stav bez reakce. V dlouhodobém zájmu zaměstnanců a podniku jsme s omezením souhlasili, a to na poměrně krátké období, abychom mohli rychle reagovat na změny situace.


     Spolu s vámi věříme, že zaměstnavatel bude případná přijatá opatření realizovat velmi uvážlivě, aby nedocházelo k neoprávněným nerovnostem mezi zaměstnanci. Rovněž vás chceme ujistit, že v případě zlepšení situace budeme samozřejmě usilovat o co nejrychlejší návrat k normálnímu stavu.


za prezidium Federace vlakových čet

prezident Robert Benda    

      Dohoda ke stažení zde  

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.