Změna na postu personálního ředitele ČD Cargo, a.s.

S účinností od 1. června 2021 dochází ke změně na postu personálního ředitele společnosti ČD Cargo, a.s., kterým se z rozhodnutí představenstva společnosti stává Mgr. Aneta MIKLÁŠOVÁ.

Mgr. Aneta Miklášová působí ve společnosti ČD Cargo, a.s. již více než šest let. Nejprve začínala na pozici podnikového právníka a počátkem roku 2020 se stala tajemníkem představenstva společnosti. Současně je i členem správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM.

Mgr. Miklášová ve fukci personálního ředitele nahrazuje matadora a dlouholetého ředitele Ing. Mojmíra Bakaláře, který v minulosti působil jako personální ředitel u ČD, a.s. i SŽDC, s.o. a jež dosáhl věku nároku na zasloužený odpočinek.  

Federace vlakových čet tímto děkuje Ing. Mojmíru Bakalářovi za dlouholetou spolupráci, která byla z jeho strany vždy velmi korektní, věcná a přínosná. Současně se FVČ těší na pokračování nastavené spolupráce s novou personální ředitelkou Mgr. Anetou Miklášovou.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.