Kolektivní vyjednávání u Správy železnic, s.o.

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 se se sešli představitelé všech devíti odborových organizací působících u Správy železnic za účelem vytvoření společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele na PKS pro rok 2021. V rámci téměř celodenního jednání došlo ke shodě nad podobou společného protinávrhu PKS, který bude zaměstnavateli zaslán v požadovaném termínu do 17. srpna 2020.
V rámci společného jednání byly projednány i návrhy Zásad FKSP na příští rok (Rámcových a C-FKSP) a Směrnice č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.
Současně v reakci na aktuální situaci v oblasti čerpání KOP (požadavky vyšetření na COVID-19 či obavy o vlastní zdraví) zejména ve středisku Darkov, navrhli zástupci odborových organizací 3. změnu současné PKS, která je možným řešením dané situace. Společný návrh 3. změny PKS byl zaslán vedení Správy železnic, s.o.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.