Opatření k aplikaci institutu částečné nezaměstnanosti dle §209 zákoníku práce na ČD Cargo, a.s. prodlouženo a 2. změna PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2020/2021 dohodnuta

Ve dnech 17. a 24. června 2020 proběhla jednání zaměstnavatele s představiteli odborových organizací působících u ČD Cargo, a.s. za účelem dohody nad návrhem zaměstnavatele o prodloužení platnosti současného Opatření č. 0005/2020 ředitele O10 GŘ ČD Cargo k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP). V průběhu složitých jednání se podařilo nalézt shodu a platnost Opatření byla prodloužena o období měsíců červenec a srpen 2020 s novou podmínkou, že možnost využití tohoto institutu je maximálně na 2 směny v měsíci. Tato omezující podmínka se však nevztahuje na zaměstnance v provozech, kde dochází k dlouhodobější odstávce z důvodu omezení výkonů v souvislosti se snížením poptávky přepravních služeb. Omezení výkonů v těchto provozech však musí být projednáno s místně příslušnými odborovými organizacemi. Nadále platí, že čerpání dovolené, náhradního volna atd. je jednoznačně upřednostněno před využíváním institutu částečné nezaměstnanosti. Současně se zaměstnavatel zavázal, že po dobu platnosti dohodnutého Opatření nebude provádět organizační změny, které by byly spojené s nadbytečností zaměstnanců.

Zároveň s dohodou o prodloužení účinnosti výše uvedeného Opatření byla dohodnuta a podepsána 2. změna platné Podnikové kolektivní smlouvy, která zvyšuje náhradu mzdy při využití institutu částečné nezaměstnanosti ze současných 70% nově na 80%.

Uzavřením dohody o 1. změně Opatření č. 0005/2020 ředitele O10 GŘ ČD Cargo získal zaměstnavatel možnost dalšího využití čerpání prostředků z vyhlášeného státního programu ANTIVIRUS.

Horna Ivan         

tajemník FVČ pro ČDC

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.