Správa železnic - informace z průběhu kolektivního vyjednávání dne 30. září 2022

Další jednání představitelů odborových organizací se zaměstnavatelem u Správy železnic, které proběhlo dne 30. září 2022, se problematice kolektivního vyjednávání (nové PKS) týkalo pouze okrajově.

V úvodu jednání zaměstnavatel přítomné seznámil s aktuálním mzdovým vývojem za období 1-8/2022. Dle sdělených informací si zaměstnanci SŽ ve srovnání s ostatními firmami dopravního trhu nevedou nijak špatně, ale s ohledem na inflaci je i tak patrný propad reálné mzdy oproti loňskému roku o téměř 8%.

Hlavním tématem jednání byla problematika FKSP na rok 2023. Proběhlo postupné projednání návrhů Rámcových zásad FKSP a Centrálních zásad FKSP na příští rok. V textu obou dokumentů zůstává několik dílčích rozporů, o kterých je předpoklad, že se podaří vzájemně vydiskutovat s cílem nalézt vzájemně přijatelné znění.

V závěru jednání zaměstnavatel formou komentované informace přítomné seznámil s průběhem organizační změny vzniku nové OJ Stavební správa VRT (od 1. října 2022) a personálními změnami u SŽG.

Příští jednání, které by již opět mělo být věnováno především PKS 2023 proběhne formou videokonference dne 7. října 2022. O jeho průběhu a výsledcích bude členská základna informována.

Za FVČ sepsal Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.