Termíny a druhy sportovních a kulturních akcí FVČ v roce 2021


Prezidium FVČ na svém zasedání určilo sportovní a kulturní akce, které bude ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽ pořádat v roce 2021.

Akce a jejich termíny jsou následující:

Bowling XVI. ročník:
Celostátní turnaj železničářů v bowlingu ve dnech 14. - 15. 4.

Turistika:
XXIII. ročník turistického hvězdicového pochodu ve dnech 29. 4. – 2. 5.

Cykloturistika:
VIII. ročník cykloturistiky ve dnech 27. - 30.5.

Zátěžová turistika:
IX. ročník zátěžové turistiky ve dnech 9. - 11.7. s plnou zátěží

Turistika:
XXIV. ročník turistického hvězdicového pochodu ve dnech 16. - 19. 9.

Kulturní akce:
XIII. ročník celostátní kulturní akce ve dnech 30. 9. – 3. 10.

Místa konání budou upřesněna dodatečně po zjištění konkrétních možností poskytovaných služeb v navržených zařízení a lokalitách (možný negativní dopad anti-covid opatření).

Propozice akcí a podrobnosti budou postupně uveřejňovány v Infolistech FVČ, na webových stránkách FVČ a intranetových stránkách jednotlivých zaměstnavatelů.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.