Zasedání prezidia FVČ zrušeno!!!

S ohledem na aktuální vývoj a dopady pandemické situace na část členů prezidia FVČ se ruší plánované zasedání prezidia Federace vlakových čet, které mělo proběhnout dne 2. února 2022 v Praze.

V případě vzniku potřeby bezodkladného projednání je agenda projednávána elektronickou formou per-rollam.

Následující nejbližší zasedání prezidia FVČ v plánovaném termínu 23. února 2022 se uskuteční dle vývoje situace.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.