Pokračování kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

V pátek 7. ledna 2022 proběhlo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

V textu návrhu PKS se nepodařilo zatím dojít k žádnému významnému posunu v přiblížení stanovisek a v současnosti přetrvávají všechny známé rozpory. Obě strany sociálních partnerů se zavázali, že si na další kolo jednání připraví nové návrhy, které by mohly vést ke sblížení stanovisek.

V další části jednání byl projednán návrh úpravy interní normy k poskytování Kondičních pobytů. Zde došlo k výraznému posunu a v současnosti již přetrvává pouze jeden rozporný bod. Dále došlo k odstranění rozporů a dohodě nad podobou Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD Cargo, a.s. a jednající strany se dohodly, že po technické úpravě některých souvisejících bodů bude text Zásad podepsán.

Následující kolo kolektivního vyjednávání je naplánované na 18. ledna 2022 a členská základna bude o jeho průběhu informována.


za vyjednávací tým FVČ Ivan Horna 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.