Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s., na rok 2022 podepsána!!!

V podvečerních hodinách dne 2. prosince 2021 v rámci kolektivního vyjednávání došlo k dohodě mezi vedením Českých drah a zástupci všech odborových organizací nad Podnikovou kolektivní smlouvou pro rok 2022. S ohledem na složitou hospodářskou situaci Českých drah, bylo letošní kolektivní vyjednávání velmi složité a oboustranně bylo nutno vyvinout maximální úsilí při hledání kompromisů. Kolektivní vyjednavači Federace vlakových čet, v rámci svého mandátu, naplnili cíle určené usnesením Rady FVČ. Podniková kolektivní smlouva na rok 2022, zachovávající téměř všechny stávající benefity, tak byla podepsána.

Hlavní změny PKS pro rok 2022:Účastníci kolektivního vyjednávání po podpisu PKS ČD, a.s., pro rok 2022

- Navýšení tarifních mezd do 12 TS o 4 %, 13 TS o 3,5 % a 14 TS a výše o 3 %.

- Zachování fondu týdenní pracovní doby všem zaměstnancům dle roku 2021.

- Úprava poskytování KOP pro zaměstnance s dosavadním nárokem 13 dní 1 x za 3 roky. Nově budou mít nárok na KOP 1 x za 2 roky v délce 7 dní (pro zaměstnance mobilního personálu beze změny).

- Sjednocení výměry dovolené na 5 týdnů.  U zaměstnanců, kteří měli v současnosti nárok na 6 týdnů, bude nově poskytnuto ve čtvrtém čtvrtletí roku placené dodatkové volno v délce jednoho týdne, ale pouze za podmínky vyčerpání celého nároku dovolené.

 - Stanovení osobního ohodnocení v rozmezí 4 - 20 % při zachování letošního mzdového objemu.  Pro zaměstnance vlakových čet, u kterých je vyžadována znalost 5ti a více IDS nebo certifikovaná znalost cizího jazyka (bez zohlednění v TS) se mzdový objem pro osobní ohodnocení navyšuje na 6,5%. Pro strojvedoucí je zachován stávající navýšený mzdový objem 7,5 %. 

 - Zachování odměny za zabránění úniku tržby mobilnímu personálu za každý vydaný jízdní doklad. Nově bude odměna poskytována i za doklady systému jednotného tarifu. S ohledem na navýšení ceny jízdného a minulých dohod o nenavyšování objemu výplaty těchto odměn, došlo ke snížení o 1% u odměny z dokladů vydávaných bez přirážky či manipulační přirážky.

Prezident FVČ pan Robert Benda při podpisu PKS ČD, a.s., na rok 2022- Doplnění závazku zaměstnavatele, že v případě meziročního nárůstu inflace k 30.6.2022 o více jak 6 %, dojde k zahájení jednání za účelem sjednání mimořádné kompenzační odměny pro všechny zaměstnance.

 Současně byla dojednána i dohoda ohledně Zásad hospodaření Sociálního fondu pro rok 2022, které zůstaly de-facto ve znění letošního roku.

Po nezbytném provedení technického čtení bude text PKS 2022 zveřejněn a poskytnut zaměstnancům k seznámení (pravděpodobně v průběhu příštího týdne).

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.