Informace z kolektivního vyjednávání u ČD, a.s.

V úterý dne 30. listopadu 2021 pokračovalo dalším kolem kolektivní vyjednávání u Českých drah, a.s. S ohledem na složitost jednání a množství vzájemných rozporů se jednání protáhlo do večerních hodin.

V úvodu jednání zaměstnavatel představil své návrhy řešení rozporných bodů na což reagovaly odborové organizace vlastní argumentací a možnými návrhy kompromisních řešení.

Touto složitou a několikrát se opakující procedurou se nakonec podařilo nalézt vzájemně přijatelný kompromis u podstatné většiny bodů, které zaměstnavatel označoval za prioritní. Současně se podařilo dojít k dohodě i u dalších souvztažných bodů.

I přes postupné sbližování stanovisek se však zatím stále nedaří najít shodu v oblastech dovolené, osobního ohodnocení a mzdových tarifů. Přesto obě jednající strany, zaměstnavatel i odborové organizace, deklarovaly zájem na uzavření PKS 2022, protože dopady případné nedohody by byly pro všechny zaměstnance i firmu samotnou velmi citelné.

Další kolo kolektivního vyjednávání proběhne ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 15 hodin v sídle zaměstnavatele.

O dalším vývoji bude členská základna informována.

Za P-FVČ

Benda Robert

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.