Dodatek Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti na ČD, a.s. dohodnut

Mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími u Českých drah, a.s. došlo k dohodě a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti uzavřené v souladu s §209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Podpisem Dodatku dochází k prodloužení doby účinnosti uzavřené Dohody na období od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Dále dochází ke změně výše poskytované náhrady mzdy, kdy pro období měsíce května 2020 je nově sjednána 80% výše náhrady mzdy, což je o 10% více oproti náhradě poskytované v měsíci dubnu 2020.

Robert Benda

prezident FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.