PKS ČD Cargo, a.s., na rok 2023 podepsána!

Tisková zpráva ČD Cargo:

Vážení kolegové,
vedení ČD Cargo a zástupci odborových organizací dnes dokončili kolektivní vyjednávání. Výsledkem jednání je nová, resp. upravená podniková kolektivní smlouva. Nově bude smlouva ukončena ke dni 31.12.2023. Došlo ke shodě, že stávající růst cen nebude zaměstnavatel kompenzovat zaměstnancům jednorázovou odměnou, ale úpravou tarifních stupňů. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvouprocentnímu nárůstu mezd již od posledního kvartálu letošního roku a dalšímu nárůstu mezd počínaje rokem 2023.

V souladu s úpravou vyhlášky č. 511/2021 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí dochází také k úpravě stravného a nárůstu nominální hodnoty stravenek. Upravena byla také odměna za čerpání náhradního volna.

Dohodnutá podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. dává našim zaměstnancům jistotu nárůstu mezd ve stávajícím velmi těžkém období a zároveň prostor společnosti se rozvíjet na plně liberalizovaném trhu železniční nákladní dopravy v Evropě.


Bližší podrobnosti a konkrétní kritéria nově uzavřené PKS (včetně změny stávající) se členská základna FVČ dozví z nejbližšího vydání Infolistu FVČ, či od členů Výboru své základní organizace FVČ.


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.