1. změna PKS Správy železnic, s.o. na rok 2021 sjednána

V pátek 20. listopadu 2020 v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel návrh 1. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, s.o. na rok 2021.

V rámci videokonference představitelů OC a zaměstnavatele dne 27. listopadu 2020 došlo po vzájemné diskusi ke sjednání předložené změny. Obsahem změny je navýšení tarifní mzdy v prvním tarifním stupni na úroveň minimální mzdy, navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny u prvního tarifního stupně.

Celé znění PKS včetně její 1. změny je ke stažení zde

Zároveň v rámci videokonference došlo k finálnímu odsouhlasení nového Katalogu zaměstnání účinného od 1. ledna 2021, Pracovního řádu a Směrnice SŽ č. 29. Nadále pokračují jednání o zásadách a rozpočtu FKSP na příští rok.

Federace vlakových čet - prezidium

Wilsonova 300/8 - hlavní nádraží
110 00 Praha 2

.