Výběr z infolistu FVČ č. 5/2021

Vzpomínka


Dne 29. června 2021 uplynul již rok, kdy nás bez slůvka rozloučení navždy opustil kamarád a kolega, pan Luboš Hanák.

 

Všichni kdož jste měli to štěstí, že jste ho znali, věnujte mu, prosím, společně s námi tichou vzpomínku.

Prezidium FVČ

 

Změna Opatření Ř-O1O ČD Cargo k testování na Covid-19

 

S účinností od 1. července 2021 dochází u ČD Cargo ke třetí změně Opatření Ř-O10 č. 004/2021 k testování na COVID-19.  K uvedenému datu je zrušeno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k plošnému testování zaměstnanců u zaměstnavatelů.

ČD Cargo, a.s. bude v rámci preventivních opatření k zamezení šíření epidemiologicky závažné choroby COVID-19 na pracovištích, na náklady zaměstnavatele, nadále provádět testování v případě návratu do práce po nepřítomnosti zaměstnance v trvání 5 a více pracovních dnů po sobě jdoucích.

Testování se nebude provádět u zaměstnanců:

· po prodělání nemoci COVID-19 do 180 dnů od prvního pozitivního testu;

· po prvním očkování dvoudávkovou látkou min. 22 dnů od data prvního očkování, ale max. 90 dnů v případě, že neobdržel druhou dávku;

· po druhém očkování dvoudávkovou látkou min. 22 dnů od data prvního očkování, ale max. 9 měsíců;

· po 14 dnech, ale ne více než 9 měsíců po očkování jednodávkovou očkovací látkou;

· zaměstnanci, kteří doložili test z oficiálního odběrového místa - PCR ne starší 7 dnů / antigen ne starší 3 dnů.

 

V případě, že zaměstnanec vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, kontaktuje svého lékaře, s kterým konzultuje další postup.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.