Informace z kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Dne 18. října proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání na ČD Cargo., a.s.

Projednávána byla problematika odměny za dosažený hospodářský výsledek a podmínky jejího vyplacení. Dále návrhy zaměstnavatele na úpravu osobního ohodnocení, navýšení tarifu, přeřazení vybrané skupiny zaměstnanců (SOKV) do jiné tarifní stupnice, převedení odměn v osobním ohodnocení z nominální do procentuální podoby a zavedení nové odměny pro vybrané profese za práci bez nehody.

Většina odborových organizací (včetně FVČ) souhlasila s koncepcí zaměstnavatele s tím, že parametry navrhovaných úprav budou předmětem dalšího jednání, především navýšení tarifu.

V dalším jednání bylo odsouhlaseno, že body PKS vázané na tzv. úsporný balíček vlády budou uzavřeny ve stávajícím znění a znovu budou otevřeny po zveřejnění jeho finální podoby.

Další kolo kolektivního vyjednávání proběhne 30. listopadu.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

Za FVČ sepsal Ivan Horna

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.