Jednání představitelů odborových organizací působících na železnici s ministrem dopravy ČR

V úterý 3. března 2020 ve večerních hodinách se v prostorách Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) uskutečnilo společné jednání představitelů „drážních“ odborových organizací s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími zástupci MD ČR.

Jednání tematicky navázalo na problematiku, která byla obsahem schůzky představitelů odborových organizací s premiérem vlády a ministrem dopravy dne 4. února 2020. Diskutována tak byla především problematika negativních faktorů rozpadu síťovosti veřejné železniční dopravy vlivem fragmentace regionů, otázka postupu v přípravě jednotného železničního tarifu "one ticket", oblast zhoršení úrovně odbavení cestujících i potíže s uznáváním režijních jízdenek ČD. V neposlední řadě došlo i na téma zhoršování úrovně zajištění bezpečnosti na železnici.

Ministr dopravy vyslechl argumenty zástupců odborových organizací a společně byl dohodnut další postup v hledání možností řešení jednotlivých projednávaných bodů.

Společným cílem by mělo být nalezení shodného řešení v relativně krátkém čase tak, aby mohlo být zapracováno do připravované koncepce veřejné dopravy ČR.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.