1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021 - zavedení stravenkového paušálu

S účinností od 1. srpna 2021 vstoupila v platnost 1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021. Obsahem této změny je úprava Přílohy č. 4 PKS ČD, a.s., na rok 2021 - Stravování a náhrady výdajů.

Na základě platné změny PKS bude všem zaměstnancům organizačních složek GŘ ČD, CIS střed, východ, západ, OPT, RSM Brno, Hradec Králové, Praha a ZS poskytnut příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu.

Zaměstnanci výše uvedených organizačních složek při vyúčtování mzdy za měsíc srpen 2021 a dále obdrží místo poukázek na jídlo v hodnotě 110,- Kč s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 55,- Kč, stravenkový paušál ve výši 55,- Kč za každou odpracovanou směnu. Z toho vyplývá, že příspěvek zaměstnavatele na stravování zůstává pro dotčené zaměstnance shodný jako v předchozích měsících roku 2021.

Zaměstnavatel přistoupil k této změně z důvodu snížení administrativní náročnosti při práci s poukázkami na jídlo (objednávání, skladování, distribuce). Z tohoto důvodu se změna týká pouze organizačních složek, u nichž je pouze jedna forma stravování (poukázky na jídlo v hodnotě 110,- Kč) a nevyskytují se u nich další formy stravování (poskytování teplé stravy, poskytování poukázek na jídlo v hodnotě 2x55,- Kč a 40,- Kč). Zaměstnanců organizačních složek, které nejsou uvedeny výše, se změna Přílohy č. 4 PKS netýká!

Kompletní znění 1. změny PKS ČD, a.s., na rok 2021 je k dispozici zde.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.