4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:

 • platnost PKS 1 rok;

 • upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;

 • poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;

 • navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;

 • stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;

 • upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;

 • upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;

 • zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;

 • nová odměna za vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;

 • navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:

 • výše tarifních mezd;

 • parametry poskytování výkonové odměny;

 • příplatek za práci o sobotách a nedělích;

 • výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.