Setkání představitelů OC s premiérem ČR

Dne 4. 2. 2020 se  na Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců OC působících na železnici na společném jednání s premiérem ČR  Andrejem Babišem, místopředsedou vlády ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským.

Schůzka byla svolána na základě prohlášení odborových svazů,  které bylo zasláno předsedovi vlády  o potřebě řešení současné  situace na železnici v ČR. Za Federaci vlakových čet se schůzky účastnil prezident FVČ p. Robert Benda.

Zásadní body k jednání byly bezpečnost železniční dopravy,  situace v oblasti jízdních výhod a negativní dopady regionalizace osobní železniční dopravy  na síťové fungování železnice.

Předseda vlády vyslechl argumenty zástupců odborů a požádal o součinnost s ním a ministrem  Havlíčkem. Ministr přislíbil opětovné zavedení společných pracovních schůzek na MD ČR se zástupci odborových organizací.

Bylo dohodnuto, že písemné podklady a návrhy k řešení zástupci odborových svazů zašlou k dalšímu řešení premiérovi vlády a ministru dopravy ČR.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.