ČD Cargo, a.s. - 1. informace z průběhu kolektivního vyjednávání

Dne 19. září 2022 proběhlo v Praze v sídle OSŽ první kolo jednání zástupců OC se zaměstnavatelem k uzavření 2. změny platné PKS a nové Podnikové kolektivní smlouvy na následující období.

Na začátku jednání byla odsouhlasena a podepsána "Dohoda o kolektivním vyjednávání" s účiností do 31.3.2024. Poté následovala část, ve které zaměstnavatel seznámil přítomné s ekonomickou situací společnosti ČD Cargo, a.s. a s předpokládaným výhledem dalšího vývoje. Následovala jednání o stávající i nové PKS, kde již v úvodu vyvstal rozpor především v oblasti mzdového nárůstu v době platnosti obou dokumentů. Po přestávce jednání pokračovalo a byly projednávány převážně technické úpravy i některá dílčí ustanovení návrhu nové PKS.

V závěru byla diskutována změna IN PERs-26-B-2010 „Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ČD Cargo, a.s.“, která byla se zástupci OC projednána.

Další kolo kolektivního vyjednávání je plánováno na 27. září 2022.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

za vyjednávací tým FVČ

Ivan Horna

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.