XII. Valná hromada Federace vlakových čet

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jak jste určitě z dostupných informačních zdrojů FVČ zjistili, tak ve dnech 11. a 12. května letošního roku proběhne XII. Valná hromada Federace vlakových čet. 

Původně měla již proběhnout loni, ale epidemiologická situace to neumožnila, a tak bylo rozhodnuto Radou FVČ o jejím ročním odkladu.

Na této Valné hromadě bude zvoleno vedení naší odborové organizace, které Vás bude zastupovat v dalším volebním období.  Je důležité si uvědomit, že zvolení kandidáti Vás budou zastupovat v následujících čtyřech letech. Na jejich kvalitách bude záležet, jak Vás budou zastupovat, prezentovat a jak dokáží prosazovat zájmy širokého spektra členské základny FVČ. Na jejich schopnosti komunikovat, uvažovat a vyjadřovat se, na jejich znalostech a vědomostech, jak z oblasti odborné, tak i pracovně-právní a sociální, bude v dalším období velice záležet.

Prezidium FVČ, na základě návrhu základních organizací FVČ, sestavilo kandidátku. Abychom Vám přiblížili a představili jednotlivé kandidáty, tak v další části najdete jmenný přehled kandidátů s informací, ke které ZO FVČ přísluší a kdo jejich kandidaturu navrhuje. Kompletní informace o délce profesní kariéry u zaměstnavatele i FVČ, dosažené vzdělání a věk kandidáta jsou obsahem Infolistu FVČ č.4 ze dne 11.4.2022 (na webu v zaheslované sekci Pro výbory ZO), ale s ohledem na legislativní omezení je veřejně neuvádíme.


Kandidát na prezidenta FVČ:

Robert Benda - ZO FVČ Hradec Králové

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor, ZO FVČ Tachov


Kandidát na viceprezidenta FVČ

Aleš Košťál - ZO FVČ Bohumín

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor


Kandidát na člena P-FVČ - tajemníka pro ČD Cargo

Ivan Horna - ZO FVČ Tachov

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor, ZO FVČ Tachov


Kandidáti na tajemníka pro hospodaření P-FVČ

Jiří Peca - ZO FVČ Hradec Králové

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Hradec Králové, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor, ZO FVČ Tachov

Martina Fuchsová - ZO FVČ Praha

Kandidáta navrhují: ZO FVČ Praha

 

Kandidáti na člena P-FVČ

Marcel Smažík - ZO FVČ Tábor

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor

Jiří Horáček- ZO FVČ Česká Třebová

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor

Josef Gargula- ZO FVČ Kolín

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor

 

Kandidát na předsedu Nejvyšší revizní komise

Václav Baše - ZO FVČ Praha

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor

 

Kandidáti na člena Nejvyšší revizní komise

Václav Studený - ZO FVČ Trutnov

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Česká Lípa, ZO FVČ Lovosice, ZO FVČ Tábor

Pavla Vogltanzová - ZO FVČ Lovosice

Kandidáta navrhují: P-FVČ, ZO FVČ Lovosice

Natálie Teichmannová - ZO FVČ Hradec Králové

Kandidáta navrhují: ZO FVČ Hradec Králové

Miroslav Šípek - ZO FVČ Trutnov

Kandidáta navrhují: ZO FVČ Trutnov

Zbyněk Kalenský - ZO FVČ Trutnov

Kandidáta navrhují: ZO FVČ Trutnov, ZO FVČ Hradec Králové

 

Výše uvedený přehled je kompletní kandidátka XII. Valné hromady FVČ,  která byla v řádném termínu předložena a  jednotliví kandidáti doložili souhlas se svojí kandidaturou.

Pro úplnost připomínáme, že z uvedených kandidátů bude Valná hromada volit do následujících funkcí:

Prezidium FVČ (volí se 5 členů + 2 náhradníci):

·  Prezident FVČ

·  Viceprezident FVČ

·  Tajemník P-FVČ pro hospodaření

·  Tajemník P-FVČ pro ČD Cargo, a.s.

·  Člen prezidia

·  Člen prezidia (náhradník)

·  Člen prezidia (náhradník)

 Nejvyšší revizní komise (volí se předseda + 2 členové):

·  Předseda NRK

·  Člen NRK

·  Člen NRK

Zároveň se Valná hromada bude zabývat i návrhy úprav interních předpisů FVČ, které se týkají následujících oblastí:

·  Úprava Stanov a Organizačního řádu umožňující zasedání Valné hromady FVČ distanční formou per-rollam

·  Vznik (zřízení) Vzájemného sociálního fondu FVČ pro potřeby sociální pomoci členské základně v případě tíživé životní situace

·  Úprava (navýšení) členských příspěvků odváděných prezidiu FVČ z části pro zajištění financování Vzájemného sociálního fondu FVČ

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.