České dráhy, a.s. mají dohodnutou PKS na rok 2024

V úterý 5.12.2023 v odpoledních hodinách došlo k dohodě a podpisu Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s., pro rok 2024. Hlavní změny a důležité dohodnuté body jsou následující:

  • nárůst tarifních mezd ve všech stupních o 2,3 %
  • mimořádná odměna pro každého zaměstnance v nominální výši 1.000,- Kč měsíčně (celkem 12.000,-/rok), což je průměrně + 2,2 % nárůstu tarifu
  • dovolená a dotatkové volno v rozsahu roku 2023
  • nárok a poskytování KOP v rozsahu roku 2023
  • zachování mimořádné odměny při odchodu do důchodu a dosažení jubilea 50ti let
  • pro zaměstnance vlakových čet je domluvena změna (navýšení) tarifního stupně dle požadavku FVČ, a to s účinností od 1. dubna 2024. 
Další změny PKS jsou v příplatkové sféře a oblasti poskytování osobního ohodnocení. Nově je do tarifu "rozpuštěn" příplatek za režim práce (vyjma nepravidelných nástupů) a každý tarifní stupeň je rozdělen na tři stupnice.

Bližší informace s podrobnostmi obdrží členská základna po provedení technického čtení (kontroly) textu sjednané PKS.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.