Výběr z Infolistu FVČ č. 5/2020

Zprávy a informace

 

Změna domény e-mailů Správy železnic - dle informace z O22 GŘ SŽ dojde ve dnech 26. - 28. 6. 2020 u každé poštovní schránky ke změně primární adresy (tj. výchozí adresy, ze které se zprávy standardně odesílají). Nejpozději od 28. 6. 2020 bude mít každý výchozí e-mail adresu s doménou @spravazeleznic.cz . Stávající e-mailové adresy @szdc.cz zůstávají minimálně do 30. 4. 2021 jako tzv. aliasové, proto na příjem zpráv nebude mít změna vliv.

 

České dráhy, a.s. mají opět kompletní představenstvo - dne 21. května 2020 zvolila Dozorčí rada pátým členem představenstva Ing. Jiřího Ješetu, dosavadního ředitele O16 GŘ ČD. Ing Ješeta byl po odchodu Ing. Radka Dvořáka do ČD Cargo pověřen řízením úseku obchodu a nyní se stal členem představenstva zodpovědným za tento úsek. Místopředsedou představenstva se nove stal Mgr. Michal Kraus, který byl doposud řadovým členem představenstva.


Změna na postu ředitele Odboru cenotvorby a produktové komunikace (O14 GŘ) Českých drah, a.s. – dne 30. 4. 2020  ukončila svoji činnost na postu ředitelky O14 GŘ ČD Ing. Zuzana Čechová Ph.D. a současně dohodou ukončila i svůj pracovní poměr u Českých drah.  Od 1. 5. 2020 se ředitelem odboru 14 GŘ ČD stal Mgr. Jakub Chmelík Ph.D. Shoda data ukončení působení Ing. Čechové u ČD, a.s. s datem lidového zvyku pálení čarodějnic je jistě pouze náhodná a redakce odmítá jakékoliv spekulace k tomuto tématu.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.