Výběr z Infolistu FVČ č. 8/2020

Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod pro školní a akademický rok 2020/2021

O 10 GŘ ČD, a.s. vydal dne 3. srpna 2020 pod č.j. 1987/2020-O10 následující upozornění: Tímto si dovolujeme upozornit všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na příslušný personální útvar, v termínu do 31. 10. 2020 potvrzení o studiu pro školní a akademický rok 2020/2021.  Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v informačním systému pro evidenci jízdních výhod odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována. V případě použití této In Karty bude její držitel považován za cestujícího bez jízdního dokladu!

Plné znění upozornění je k dispozici na personálních útvarech a pro členy FVČ na kontaktech prezidia.


Změna v zajištění agendy zaměstnaneckých jízdních výhod na O10 GŘ ČD

V průběhu měsíce srpna došlo k následující změně:

Vnitrostátní jízdní výhody:

Šárka Pupíková  - metodik vnitrostátních jízdních výhod (Tarif MD, ČD Ok10 a Ok9),

e-mail: Pupikovas@gr.cd.cz, tel.: 606796074

Zahraniční jízdní výhody:

Františka Tyburcová - metodik zahraničních jízdních výhod (ČD Ok12),

e-mail: Tyburcova@gr.cd.cz, tel.: 606796076

Místo pracoviště beze změn: přízemí, č. 095, budova Ministerstva dopravy ČR a GŘ ČD.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.