Plánované jarní sportovní akce FVČ zrušeny!

V souvislosti se současnou pandemickou situací v ČR a souvisejících negativních dopadů platných legislativních nařízení rozhodlo prezidium Federace vlakových čet o zrušení příprav plánovaného celostátního bowlingového turnaje železničářů - XVI. ročník, který měl proběhnout ve dnech 14. a 15. dubna 2021 a plánované turistické akci - XXIII. ročník, která měla proběhnout ve dnech 29. dubna až 2. května 2021.

Obě akce jsou v tomto okamžiku zrušeny bez náhrady!

Následující plánovaná sportovní akce P-FVČ, kterou je VIII. ročník cykloturistiky (27. - 30. května), je v současné chvíli stále v platnosti a o případné změně bude rozhodnuto na základě aktuálního vývoje do poloviny měsíce dubna 2021.

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.