Informace z kolektivního vyjednávání u ČD, a.s.

V úterý dne 9. listopadu 2021 proběhlo první kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání u Českých drah. Bohužel, vlivem nepříznivé epidemiologické situace probíhalo jednání prezenční formou jen omezeně, vždy po jednom zástupci každé OC a zbytek účastníků jednání byl přítomen virtuálně pomocí videokonference.

V úvodu předseda představenstva Ivan Bednárik přednesl analýzu finanční náročnosti návrhu PKS, který předložily OC. Dle jeho slov návrh OC téměř trojnásobně převyšuje současné možnosti zaměstnavatele v oblasti volných finančních prostředků, se kterými uvažuje pro možný nárůst ve mzdové oblasti. Dále uvedl, že zaměstnavatel jako prioritní oblasti, které požaduje řešit v nové PKS, vnímá rozsah týdenní pracovní doby, dovolené, osobního ohodnocení, KOP a odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti. Současně uvedl, že v oblasti osobního ohodnocení a výše tarifů jsme se vzájemně zřejmě nepochopili, a že zaměstnavatel v žádném případě není ochoten k dohodě nad limit objemu plánovaných mzdových prostředků. Taktéž neopomněl zdůraznit, že v případě nedohody se sociálními partnery je odhodlán kolektivní smlouvu nepodepsat a od ledna 2022 postupovat podle zákoníku práce.

Pro Federaci vlakových čet je prioritou udržení stávajících benefitů se zajištěním takového růstu mezd, který zaměstnancům pokryje dopady současného ekonomického vývoje v ČR.

Další krok v kolektivním vyjednáváním je nyní na straně zaměstnavatele, který se zavázal do konce tohoto týdne zaslat odborům své nové návrhy týkající se výše uvedených prioritních oblastí. Na základě těchto návrhů proběhne samostatné jednání OC za účelem dohody společného postoje a další kolo kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem je naplánováno až na úterý 23. listopadu 2021.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

Za P-FVČ

Benda Robert

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.