Jednání pracovní skupiny k problematice střežení pracoviště u Správy železnic

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny zaměstnavatele (za účasti zástupců úseku NŘP GŘ a O11 GŘ, náměstků ředitelů organizačních jednotek pro řízení provozu ze všech šesti oblastních ředitelství) a zástupců odborových centrál (vyjma Federace železničářů České republiky) k problematice pracovišť se zavedeným institutem střežení. Za Federaci vlakových čet se jednání, které proběhlo v Kořenově, účastnila členka NRK FVČ paní Pavla Vogltanzová z OŘ Ústí n/L. Na jednání byla podrobně probrána situace z jednotlivých oblastních ředitelství a možnosti případných změn tak, aby nedošlo ke zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť.

Jednající strany se dohodly na úpravách zejména na pracovištích, kde dochází k vysoké četnosti přerušení střežení pracoviště vlivem nepravidelností v dopravě. Došlo k dohodě o úpravách konkrétních pracovišť již v průběhu tohoto kalendářního roku. K parametrům podmínek používání institutu střežení pracoviště se smluvní strany vrátí i při kolektivním vyjednávání za PKS na rok 2024.

V rámci diskuse byla diskutována i další témata, např. nábor zaměstnanců a školení zaměstnanců.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.