Vánoční a novoroční přání prezidenta FVČ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nastává sváteční čas, kdy se pravidelně zastavujeme a přemýšlíme nad tím, co se nám povedlo, a co naopak chceme dokázat v roce příštím. Letošní vánoční a novoroční svátky jsou však trochu jiné a budou probíhat v atmosféře, která v našich novodobých dějinách nemá obdoby.

V důsledku opakovaně se vracejících vln pandemie Covid-19 a všech opatření na ochranu proti ní, je ve společnosti stále více těch, kteří pociťují rostoucí únavu, deprese a bohužel i nepříjemné ekonomické dopady vzniklé situace.

Proto mi prosím, více než kdy jindy, dovolte, abych vám i vašim nejbližším, kromě příjemného prožití vánočních a novoročních svátků, popřál především pevné zdraví a hodně sil i odhodlání k překonání všech překážek, které nám všem nadcházející rok určitě připraví.

Současně s tím mi i dovolte, abych vám co nejuctivěji poděkoval za vaši dosavadní práci v současných mimořádných podmínkách i za přízeň a podporu, kterou věnujete Federaci vlakových čet.

Robert Benda

       prezident FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.