Částečná nezaměstnanost dle §209 ZP bude u ČD, a.s. pokračovat i v následujícím čtvrtletí

Ve čtvrtek 11.3. 2021 proběhlo formou videokonference jednání Ř-O10 Českých drah s představiteli všech odborových cetrál působících u této společnosti.

Hlavním tématem jednání byla žádost zaměstnavatele na projednání možnosti uplatnění institutu částečné nezaměstnanosti dle §209 ZP i ve druhém čtvrtletí roku 2021. Jak všichni vnímají, tak hospodářský vývoj ČD, a.s. je velmi negativně ovlivněn současnou pandemickou situací a s ní souvisejícími opatřeními k zabránění šíření COVID-19. Snahy objednatelů služeb ČD míří především do jejich redukce a tento negativní trend pravděpodobně jen tak neskončí. Všechny odborové centrály včetně FVČ si tuto skutečnost uvědomují a ve snaze zabránit případnému propouštění zaměstnanců souhlasily s menším zlem, kterým je z jejich pohledu uplatnění institutu částečné nezaměstnanosti. Proto bude částečná nezaměstnanost u ČD, a.s. de-facto pokračovat i v následujícím čtvrtletí. Ve smyslu platné PKS (konkrétně bodu 5.2.7) bude náležet dotčeným zaměstnancům v měsících dubnu a květnu náhrada mzdy 70% průměrné mzdy a v měsíci červnu ve výši 80% průměrné mzdy. Současně s tím nadále platí závazek zaměstnavatele, že dotčeným zaměstnancům zajistí minimálně 20% výkonu práce v zúčtovacím období, pokud se s ním zaměstnanec nedohodne jinak.

 za FVČ Robert Benda

prezident FVČ     

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.