Výročí 30 let Federace vlakových čet

V září letošního roku se završilo třicetileté působení Federace vlakových čet v moderních dějinách české železnice. K tomuto významnému výročí bylo dne 7. října uspořádáno v reprezentativních prostorách vládního salonku pražského hlavního nádraží slavnostní zasedání FVČ, kterého se kromě delegátů ze základních organizací FVČ účastnili i pozvaní zástupci všech tří zaměstnavatelů, kolegové z ostatních odborových organizací a jako zvláštní hosté zakládající členové FVČ – p. Vladimír Resl (vlakvedoucí v.v.) a p. Václav Baše (vlakvedoucí v.v. a předseda NRK).

Úvodní projev pronesl prezident FVČ p. Benda. Shrnul v něm uplynulé období 30 let činnosti FVČ a zmínil i předchůdce FVČ z dob monarchie Rakouska-Uherska i prvorepublikového Československa na jejichž odkaz FVČ navázala. Ve svém vystoupení vyjádřil poděkování za činnost ve prospěch FVČ všem členům výborů ZO i členům prezidia a neopomněl připomenout i ty, kteří se o činnost FVČ velmi zasloužili, ale již nejsou mezi námi.

Na počátky činnosti FVČ zavzpomínal ve svém projevu zakládající člen FVČ p. Baše. Na něj navázal přednesem svého příspěvku i emeritní prezident FVČ p. Fridrich. Následně své zdravice přednesli i jednotliví přítomní zástupci zaměstnavatelů (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správy železnic).  

V dalším programu zasedání prezident FVČ předal Čestná uznání zasloužilým členům FVČ. Za dlouhodobou činnost ve prospěch FVČ a jejich osobní přínos ocenil kolegy Vladimíra Resla, Václava Baše a Jana Fridricha.  

Formální část slavnostního zasedání byla ukončena přípitkem všech přítomných s přáním hodně zdaru a elánu do budoucnosti Federace vlakových čet!


V příjemné a přátelské atmosféře následovala volná a neformální diskuse, v níž si přítomní vyměňovali své zkušenosti.U příležitosti výročí vydala Federace vlakových čet Ročenku popisující uvedené období její historie.

Ke stažení v PDF formátu je Ročenka zde.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.