Vývěr i Infolistu FVČ č. 3/2022

Zprávy - informace


➽ - Personální změny ve vedení Českých drah, a.s.

Představenstvo ČD, a.s.. na svém zasedání dne 8. března 2022 odvolalo Ing. Moniku Horákovou z pracovního místa vedoucího zaměstnance – ředitele Odboru péče o zaměstnance (O10 GŘ). Řízením tohoto odboru byla s účinností od 9. března 2022 pověřena Mgr. Blanka Havelková, členka Představenstva ČD, a.s.

 

➽ - Zrušení bezpečnostního upozornění - pobyt osob ve služebním (zavazadlovém) oddílu HV ř. 854

Dne 10. března 2022 vydal ředitel O18 GŘ ČD pod č.j. 0684/22-O18 zrušení bezpečnostního upozornění v následujícím znění: „Z důvodu provedení dodatečných úprav v zajištění dveří služebního (zavazadlového) oddílu v uzavřené poloze u HV řady 854, ruším s okamžitou platností dokument Bezpečnostní upozornění - pobyt osob ve služebním (zavazadlovém) oddílu HV ř. 854, č.j. 1728/21-O18 ze dne 2. října 2021.

Zrušením uvedeného Bezpečnostního upozornění končí pro zaměstnance vlakových čet zákaz pobytu ve služebním (zavazadlovém) oddílu HV ř. 854 během  jízdy a pohybu HV, který byl vyhlášen v reakci na tragickou MU, při které měl zaměstnanec  z uvedeného prostoru vypadnout během jízdy z vlaku.

 

➽ - Personální změny v dozorčí radě ČD Cargo, a.s.

Představenstvo Českých drah, které vůči dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. plní roli Valné hromady, provedlo v minulém týdnu následující personální změny v dozorčí radě ČD Cargo, a.s.: novým předsedou dozorčí rady se stal Michal Kraus, který je pověřen řízením Českých drah do doby výběru nového předsedy představenstva. Další tři členové jsou politickými nominanty. Tomáš Vrbík (ODS) je politickým náměstkem ministra dopravy Martina Kupky. Do dozorčí rady se dostal také Jan Kasal, dlouholetý politik KDU-ČSL, který byl řadu let místopředsedou sněmovny. V ČD Cargo již po odchodu ze Sněmovny působil jako zaměstnanec. Za hnutí STAN se do dozorčí rady dostal starosta Kuřimi Drago Sukalovský. V dozorčí radě skončili Václav Nebeský, Lukáš Týfa, Pavel Kysilka a Jan Vrátník.  zdroj: zdopravy.cz

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.