Informace z kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

Dne 14. listopadu 2023 proběhlo u ČD Cargo, a.s. další kolo kolektivního vyjednávání.  V úvodu předložil zaměstnavatel nový návrh v oblasti odměňování tarifní mzdou, osobního ohodnocení a úpravy příplatků v interní normě PERs42-B-2011. Odborové organizace souhlasily s koncepcí předloženého návrhu, ale navrhované navýšení (především tarifních mezd) označily jako nedostatečné a tento návrh jako celek nepřijaly. Další rozpory v návrhu PKS, včetně poskytování Kondičních ozdravných pobytů (KOP) a rozsahu dovolené, nadále přetrvávají. K požadavku odborových organizací na zachování KOP proběhla rozsáhlá diskuse. K podpoře svého požadavku předložily odborové organizace posudek nezávislého daňového poradce, který potvrzuje zachování možnosti výjimky zdanění KOP i v rámci možné změny legislativy v souvislosti s „ozdravným balíčkem“.  Po této diskusi bylo kolektivní vyjednávání tohoto dne ukončeno.

Odborové organizace se v závěru dohodly, že se dne 27. listopadu sejdou na společném separátním jednání, na kterém vypracují nový vlastní návrh všech sporných bodů PKS. Další kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání je plánováno na 29. listopadu 2023 a o jeho vývoji bude členská základna informována.

                                                                                                          Za FVČ Ivan Horna

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.