Pozastavení čerpání KOP u ČD, a.s. do 30. 11. 2020

Organizace kondičních pobytů (KOP) s nástupem na pobyt v období 21. 10. - 30. 11. 2020

Zaměstnavatel (ČD, a.s.) s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a související péči o bezpečnost zaměstnanců rozhodl o pozastavení vysílání na KOP s nástupem na pobyty v období 21. 10. až 30. 11. 2020.

Zaměstnancům, kteří měli v uvedeném období nastoupit na pobyt KOP, poskytne zaměstnavatel v určeném termínu pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v délce v souladu s Přílohou č. 5 -Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům ČD - Článek 1 . bod 2. platné PKS v rámci tohoto období, přestože zaměstnanec pobytovou KOP neabsolvuje.

Současně se zaměstnavatel zavazuje, že požádá-li dotčený zaměstnanec v průběhu roku 2021 o příspěvek na rekreační pobyt v zařízení poskytující KOP v délce 7 pobytových dnů v rámci dovolené, zaměstnavatel mu tento příspěvek poskytne dle pravidel popsaných v článku 6. 3 bod d) Zásad hospodaření se sociálním fondem ČD, i když dle těchto Zásad by za jiných okolností na tento příspěvek nárok neměl.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.