Správa železnic - 3. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 19. 9. 2022

Dne 19. 9. 2022 pokračovalo jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi o podobě PKS 2023. Zaměstnavatel předložil několik návrhů, přičemž ke shodě došlo jen u několika textových formulací a u podmínek poskytování odstupného při dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti.

Další jednání bude v sídle organizace dne 27. 9. 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.