Správa železnic - 5. společná informace z kolektivního vyjednávání za PKS 2023

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:

  • nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;

  • zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;

  • navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;

  • navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);

  • zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC);

  • zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.


Doslov FVČ:

A jaký bude další vývoj situace, pokud ADP odmítne do 31.12.2022 svůj podpis připojit?

Pokud se tak skutečně stane, tak dohodnutá PKS 2023 nemůže vstoupit v účinnost a zaměstnavatel od 1.1.2023 začne zaměstnance odměňovat podle Opatření GŘ, které má povinnost předem projednat s odborovými organizacemi (bohužel, pouze projednat a nikoliv dohodnout). Opatření bude obsahovat řešení i dalších "benefitů" týkajících se např. stanovené týdenní pracovní doby, dovolené a zákonných příplatků. Ze zkušeností z minulosti víme, že Opatření GŘ dotčené oblasti uvede na úroveň nároku, která vychází ze zákoníku práce a dalších zákonných norem. Je tedy velké riziko, že zaměstnaci o většinu benefitů vycházejících z platné PKS budou (minimálně na nějaký čas) připraveni.

V současnosti tak nezbývá než doufat, že kolegové z ADP  pochopí závažnost situace, která by od nového roku mohla nastat a svůj postoj k (ne)podpisu PKS na rok 2023 ještě přehodnotí. Důvody, které ADP uvádí jako zásadní, aby mohla svůj podpis připojit (navýšení příspěvku na dopravu, vyřešení institutu střežení pracoviště, zachování domácí KOP a vyšší tarifní nárůst mezd) jsou pochopitelné a minimálně s částí z nich se je schopná FVČ ztotožnit, ale v současné situaci ekonomické i celospolečenské turbulence je na zvážení, zda je opravdu vhodná doba k prosazování  všech požadavků včetně těch, které nejsou plně reálné.

Za P-FVČ Robert Benda


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.