Objednávkový e-katalog výstrojních součástí ČD

Odborem 10 GŘ ČD jsme byli informováni, že od 28. července 2021 dochází v rámci zefektivnění procesu objednávání výstrojních součástí k pilotnímu spuštění e-katalogu výstrojních součástí zaměstnanců ČD, a.s.

E-katalog nabízí zaměstnancům možnost objednávat výstroní součásti dle Předpisu ČD Ok3 prostřednictvím e-shopu v intranetu ČD.

Po vyhodnocení pilotního projektu v horizontu cca 3 měsíců je následně plánováno umožnit zaměstnancům přístup i z prostředí veřejného internetu.

E-katalog.cd.cz je přístupný z prostředí Zaměstnaneckého portálu, kde tuto funkcionalitu zaměstnanci naleznou pod ikonou

Ředitelkou O-10 GŘ ČD byl v souvislosti se spuštěním e-katalogu vydán Metodický pokyn jehož kompletní znění naleznete zde.

V případě problémů s dostupností e-katalogu ve svém zaměstnaneckém portálu se zaměstnaci mohou obracet na vedoucí oddělení Odboru péče o zaměstnance Bc. Vallovou, e-mail: vallova@gr.cd.cz , tel. 725 819 153 

     


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.