Poděkování prezidenta FVČ členské základně

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

máme za sebou první týden, ve kterém probíhá povinné testování zaměstnanců na přítomnost COVID-19 ve všech podnicích v nichž působí Federace vlakových čet. Dovolte mi, abych vám všem touto cestou co nejupřímněji poděkoval za váš zodpovědný přístup a ochotu účastnit se testování. Jsem opravdu rád, že naprostá většina z vás nehledala důvody proč se nenechat testovat či jak se testování vyhnout a naopak velmi zodpovědně k dané skutečnosti přistoupila.
Tímto testováním chráníte nejen kolegy v práci, ale i své rodiny, příbuzné, kamarády a navíc pomáháte s tvorbou bezpečného pracovního prostředí, čímž nemalou měrou přispíváte i zaměstnavateli. 
I zaměstnavatelům, ve kterých naše odborová organizace působí (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽ, s.o.), patří velký dík, že v poměrně krátké době dokázali na vyhlášení povinného testování zareagovat a zajistit pro zaměstnance dostupnost dostatečného počtu antigenních testů, i když samozřejmě se to ne vždy dařilo bez vzniku problémů, které bylo nutno překonat.
Osobně věřím, že testování a dodržování pravidel je určitě jednou z cest, jak se rychleji vrátit k normálnímu životu, po kterém se nám všem velmi stýská. Proto ještě jednou, velký dík vám všem!

S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

Robert BENDA
prezident
Federace vlakových čet 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.