Informace o obnovení KOP pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

Z personálního odboru ředitelství ČD Cargo, a.s. jsme obdrželi následující aktuální informaci o obnovení kondičních pobytů (KOP) pro zaměstnance společnosti.

V souvislosti s vyhlášenými kroky k uvolnění opatření došlo k umožnění lázeňských a obdobných  pobytů za stanovených podmínek uvedených v mimořádném opatření MZ ze dne 24. 4. 2020, a tím dochází k obnovení KOP pro naše zaměstnance na území naší republiky. Rozpis poukazů pro jednotlivé PJ a SOKV je stále platný tak jak byl rozeslán na počátku roku 2020 včetně kapacity v jednotlivých RS a termínech. .Do odvolání  jsou zastaveny KOP v RS Rajecké Teplice – Slovensko.

Rozjezd KOP je v následující RS a termínech :

  1. RS Jáchymov od 18. 5. – 29. 5. 2020
  2. RS Poděbrady od 18. 5. – 29. 5. 2020
  3. RS Luhačovice od 28. 5. – 8. 6. 2020

Ve výše uvedených termínech pojedou zaměstnanci, kteří již mají vydané poukazy personálním pracovištěm O10.

V případě, že nedošlo k plnému obsazení přidělených poukazů JOS pro daný termín, bude tento poukaz nabídnut přednostně zaměstnanci ze zrušených termínů v RS Rajecké Teplice (od 22. 3.  až do 25. 6. 2020) , Jáchymov (od 23. 3. až do 15. 5. 2020), Poděbrady  (od 23. 3. až do 15. 5. 2020) , Luhačovice (od 19. 3. až do 28. 5. 2020).

RS Luhačovice navíc nabídlo mimořádný termín od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 v celkové kapacitě 20 poukazů, z toho vyplývá , že každá JOS má k dispozici 2 poukazy. Nabídka na tento termín je přednostně určena zaměstnancům ze zrušených termínů  především z RS Rajecké Teplice (od 22. 3.  až do 25. 6. 2020).

V případě, že zaměstnanec ze zrušených termínů odmítne  poukaz na KOP v termínech od  18.5 . 2020, 28. 5. 2020 i od 8. 6. 2020, nebude mu  již v letošním roce zajištěn náhradní poukaz a další nárok na KOP mu vzniká dle řádné periody tj. za dva roky nebo za tři roky. 

Průzkum zájmu je prováděn personálním pracovištěm O10.

Zaměstnavatel se bude snažit zajistit další poukazy pro zaměstnance, kteří nemohli absolvovat KOP v době uzavření RS.


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.