Výběr z infolistu FVČ č. 7/2021

Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31.3.2022 a mezinárodních průkazek na slevu pro rok 2022

O10 GŘ ČD vydal informaci  pro všechny držitele mezinárodních jízdních výhod o následujícím:

Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2022. Žádosti o tyto jízdenky FIP je možné podat v termínu od 1. listopadu do 10. prosince 2021. Jízdenky s prodlouženou platností může Výdejna FIP vystavovat až od 1. prosince 2021. Z výše uvedeného vyplývá, že držitelé jízdních výhod, kteří budou cestovat do zahraničí v průběhu prosince 2021, si musí o jízdní doklady požádat nejpozději do 29. listopadu 2021. Výdejna FIP nebude od 1. do 31. prosince 2021 přijímat žádné požadavky k výdeji mezinárodních jízdenek (s výjimkou žádostí přijímaných do 10. prosince 2021).

Mezinárodní průkazky na slevu jízdného pro rok 2022.

Dle předpisu ČD Ok 12 je nutné cestovat s platnou jízdenkou FIP a mezinárodní průkazkou na slevu jízdného pro daný rok (tzn. výdej jízdenky FIP s prodlouženou platností je podmíněn držením průkazky pro rok 2021). Mezinárodní průkazka na slevu jízdného pro rok 2021 platí do 31. ledna 2022,  proto je nutné počítat s tím, že při vycestování v únoru a březnu, bude nutné si zajistit průkazku pro rok 2022 (žádost lze vystavit nejdříve  3. ledna 2022).

 

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.