Kolektivní vyjednávání za PKS 2022 u Českých drah, a.s. zahájeno

Ve středu 20. října 2021 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání za uzavření Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022 u Českých drah, a.s. Došlo k tomu předáním návrhu zaměstnavatele sociálním partnerům (odborovým organizacím).

Zaměstnavatel s odůvodněním na velmi negativní hospodářský vývoj společnosti a finanční propad v tržbách z přepravy cestujících způsobeným vlivem pandemie Covid-19 předložil minimalistický návrh PKS. Předložený text obsahuje návrhy na zvýšení fondu týdenní pracovní doby, krácení některých tradičních odměn (např. za zabránění úniku tržby či za udržení zdravotní a odborné způsobilosti), snížení příplatku za práci o sobotách a nedělích, sjednocení výměry dovolené a krácení dalších tradičních benefitů (např. v oblasti KOP). Za to vše zaměstnavatel nabízí "nulový" růst tarifních mezd.

Samozřejmě, že předložený návrh je tzv. "prvním výkopem" kolektivního vyjednávání a ani zaměstnavatel nepředpokládá, že by konečná podoba PKS byla v této podobě. Vyjednávací tým FVČ má své priority a cíle určeny usnesením Rady FVČ ze dne 22. září 2021.

Odborové organizace mají dle dohodnutého harmonogramu předložit oponenturu obdrženého návrhu do 4. listopadu 2021. Následně dne 9. listopadu 2021 proběhne "klasické" kolektivní vyjednávání všech zúčastněných stran. O dalším vývoji budeme členskou základnu průběžně informovat.


Za P-FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.