Zahájeno kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Na dnešním jednání (23. 10. 2023) zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Zaměstnavatel stručně představil návrh, který podle jeho stanoviska reflektuje aktuální ekonomické možnosti organizace a reaguje na připravovanou legislativu.
Odborové organizace předloží společné oponentní stanovisko do 1. 11. 2023, kdy bude zahájeno třídenní výjezdní kolektivní vyjednávání v Benešově.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.