4. změna PKS Správy železnic, s.o. na rok 2021 je sjednána!

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 3. 5. 2021

Zaměstnavatel na dnešním jednání předložil nový návrh textu 4. změny PKS, ve kterém reflektoval na připomínky odborových organizací:

  • realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;

  • v souvislosti s připravovanými organizačními změnami došlo k doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu kalendářnímu dni, který předchází datu účinnosti organizační změny.

 

Zástupci odborových organizací s návrhem vyslovili souhlas = došlo ke sjednání 4. změny PKS SŽ na rok 2021.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.