První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen Generílní ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA (vpravo) a personální ředitel SŽ Ing. Pavel Koucký při jednánídne 23. 10. 2023.
Generální ředitel podrobně představil rozpočtové možnosti zaměstnavatele a předložil návrh, který reflektuje změnu legislativy, přistoupil na část nových požadavků odborových centrál na navýšení finančního plnění zaměstnancům a zlepšení podmínek zaměstnanců SŽ, většinově zachoval benefity roku 2023 a předložil návrh zaměstnavatele k navýšení mezd. Tímto návrhem by došlo ke zlepšení podmínek všech zaměstnanců SŽ. Zástupci odborových centrál slovně ocenili návrh zaměstnavatele, ovšem, i s ohledem na povinnosti projednávání v orgánech odborových centrál, nepřistoupili k podpisu kolektivní smlouvy. V dalších dnech výjezdního jednání budou probíhat technické úpravy textu.
Další jednání za účasti generálního ředitele se bude konat dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.