Drážní úřad pořádal Setkání železničních dopravců

Dne 29. listopadu 2022 uspořádal Drážní úřad ČR, ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Průběh jedné z prezentací v rámci Setkání železničních dopravcůDopravným úradem SR, workshop „Setkání železničních dopravců“. Tohoto setkání se zúčastnil i zástupce Prezidia Federace vlakových čet. V rámci programu byla probírána i témata, která se týkají provozních zaměstnanců (především strojvedoucích). Vystoupila řada hostů se svými prezentacemi, včetně zástupce ERA (Evropské železniční agentury). Mezi nejzajímavější prezentace, které nás oslovily, patřily ty, které se týkaly problematiky MLS (monitoring licence strojvedoucího) a systému trestání strojvedoucích, jelikož i tuto profesi náš odborový svaz zastupuje. Prezentace budou dostupné veřejnosti na stránkách DÚČR.

Za P-FVČ sepsal Josef Gargula

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.