Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s. zahájeno

V úterý 9. listopadu 2021 obdrželi odborové organizace působící u společnosti ČD Cargo, a.s. návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s., na období 2022/2023 a s tím související dokumenty.

Obdržený návrh PKS vychází ze stávající platné kolektivní smlouvy. Zároveň je však velmi minimalistický s obsahem několika návrhů na úspory v různých oblastech. 

Dne 18. listopadu proběhne jednání všech odborových organizací za účelem vypracování oponentury obdrženého návrhu. Na 1. prosince je pak naplánováno první "klasické" kolektivní vyjednávání sociálních partnerů se zaměstnavatelem.

Součástí obdržených dokumentů je i návrh zaměstnavatele na 1. změnu aktuálně platné PKS, který se týká technické úpravy oblasti doby odpočinku mezi směnami v souvislosti s účinností novelizace Nařízení vlády 589/2006 Sb. o pracovní době zaměstnanců v dopravě od 1. ledna 2022.

O dalším vývoji v kolektivním vyjednávání bude členská základna průběžně informována.

Za P-FVČ

Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.