Zasedání prezidia FVČ


Ve středu dne 23. června 2021 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Návrh novelizace předpisu SŽ D1 „Dopravní a návěstní předpis“  ve 3. kole připomínkového řízení.


- Návrh IN ČD Cargo ORz-50-A-2021 „Sociální dialog ve společnosti ČD Cargo, a.s.“. 


- Návrh 6. změny IN ČD Cargo PERs-43-B-2011 „Systemizace pracovních míst“.


- Změny v evidenci členské základny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny k aktuálnímu datu.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:


  • Informaci z porady OC a představenstva ČD Cargo, a.s. dne 1. června 2021.

  • Informaci z jednání místně příslušných odborových organizací při GŘ ČD dne 11. června 2021. Hlavní náplní jednání bylo informování o negativních dopadech do zaměstnanosti plánované organizační změny GŘ k 1. 7. 2021 a k 1. 8. 2021 a sdělení konkrétních informací k ukončení pracovních poměrů rušených pracovních pozic zaměstnanců GŘ ČD. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

  • Informaci z průběhu videokonference představitelů OC s vedením Správy železnic dne 14. června 2021.

  • Informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace procesních listů s účinností od 13. června 2021.

  • Informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace Dokumentu č. 3 Sborníku SR 14.

  •  Aktuální informaci o stavu příprav sportovních a kulturních akcí prezidia FVČ. Propozice na všechny plánované akce jsou zaměstnavateli odsouhlaseny a podepsány. Cyklistická akce „Severní Morava“ je připravena a probíhá příjem přihlášek. U turistické akce „Krušné hory“ a kulturní akce „Památky Středohoří“ probíhá příprava jejich kompletního zajištění. Postupně budou akce zveřejňovány k zahájení příjmu přihlášek. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

  • Informaci o aktuálním stavu příprav slavnostního zasedání k 30 výročí FVČ.

  • Projednání podkladů (připomínek a námětů ze ZO) na provozní poradu představitelů OC s provozními řediteli ČD, a.s. dne 28. června 2021.


 Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne dle potřeby a vývoje situace v Praze dne 14. července 2021.Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.