Aktuální stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. po dalším jednacím kole

Za účasti zaměstnavatele a týmů kolektivních vyjednavačů všech OC proběhlo ve čtvrtek dne 23. ledna 2020 další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na období od 1. dubna 2020. 


Jednání probíhalo velice konstruktivně a byly odstraněny další sporné body.

V základním textu PKS byl odstraněn poslední rozpor.

V příloze č. 1 zůstává v rozporu oblast délky dovolené.       

Dosavadní rozpory v příloze č. 2 se podařilo odstranit a došlo ke shodě nad celým textem přílohy.

V příloze č. 2.1 přetrvávají rozpory v oblasti růstu tarifních mezd a definice rg jízdy v přesčase. Avšak v oblasti mzdového nárůstu došlo k poměrně slibnému sblížení vzájemných stanovisek.

V příloze č. 3 přetrvává rozpor ve stanovení výše tuzemských cestovních náhrad specifikovaných povolání.

Příští kolo kolektivního vyjednávání je plánováno na 13. února 2020 a s ohledem na dosavadní konstruktivní a zodpovědný přístup všech sociálních partnerů existuje v tuto chvíli reálný předpoklad možnosti finální dohody. O výsledku jednání bude členská základna informována.

 

                                                                                                                                                                Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Ivan Horna 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.