Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo, a.s.

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 proběhlo formou videokonference první jednání spolu se zástupci zaměstnavatele o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2021/2022.

V průběhu jednání došlo ke kompletnímu „prvnímu čtení“ celého návrhu PKS. Technické změny či nekonfliktní body byly uzavřeny ve shodě. V aktuálním návrhu není ze strany zaměstnavatele předloženo mnoho změn a pro další období PKS zůstává stejná výměra dovolené, stanovená týdenní pracovní doba a téměř celá stávající příplatková sféra.

Pro další jednání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 17. prosince zůstává k řešení výše objemu finančních prostředků na oblast BOZP, nárůst tarifních mezd a navržené navýšení (ze strany odborových organizací) příplatků za práci v noci a za nepravidelný nástup.

Při jednání proběhla i diskuse o nevyřešeném postupu u zaměstnanců s letošním nárokem KOP, kteří jí kvůli pandemii Covid-19 nemohli absolvovat.

O dalším vývoji jednání bude členská základna průběžně informována.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.