Otevřený dopis předsedovi vlády ČR k tzv. ozdravnému balíčku

Dnes odpoledne (26.6.2023) se sešli představitelé všech odborových svazů působících na české železnici, aby společně projednali negativní dopady návrhu vlády ČR ke konsoplidaci státního rozpočtu tzv. "ozdravného balíčku" na řadové zaměstnance a zaujali společný postoj k dané problematice.

Výsledkem jednání bylo vytvoření společného otevřeného dopisu premiérovi ČR, jehož celé znění je uvedeno na odkazu níže.

Otevřený dopis OC předsedovi vlády ČR

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.