Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

Ve středu 8. listopadu pokračovalo dalším kolem kolektivní vyjednávání u ČD, a.s.  V úvodu jednání došlo k posunu a dohodě v oblasti problematiky Rozvržení pracovní doby (Příloha č. 1, Čl. 3 PKS), kdy všechny rozporné body uvedeného článku byly sjednány. Bohužel to byl poslední kladný posun tohoto jednacího dne. Dále se velmi živě diskutovala problematika KOP, dovolené (dodatkového volna), tarifního navýšení a změny tarifního zatřídění zaměstnanců vlakového doprovodu v katalogu zaměstnání. K dohodě však nedošlo v žádné oblasti. Příští termín kolektivního vyjednávání zaměstnavatel stanovil na 29. listopadu od 13:00 hodin s tím, že do té doby předloží k projednání odborovým organizacím Opatření pro případ nesjednání PKS.

Dne 14. listopadu proběhne separátní jednání představitelů odborových centrál s cílem dohody dalšího společného postupu vůči zaměstnavateli.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

za FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.